Analiza potrošnje vode zgrada gospodarske i društvene namjene

U suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar, Regionalnom energetskom agencijom Sjever te ostalim partnerima, u 2015. godini izrađeno je više projekata – analiza sustava potrošnje vode za zgrade gospodarske i društvene namjene. Analiza sustava potrošnje vode poslužila je kao prikaz stanja potrošnje vode, problematike sustava i ukupne investicije potrebne za revitalizaciju sustava uz procjenjeni povratni period. Analiza korisniku služi kao temeljni dokument i osnova za ekonomski prihvatljiva ulaganja u vodoopskrbni sustav, te unapređenje sustava upravljanja vodom najviše potrebno službama održavanja objekata.