ENERGETSKI PREGLED SUSTAVA POTROŠNJE VODE

Energetski pregled je dio postupka energetskog certificiranja koji uključuje prikupljanje i obradu podataka o stanju objekata, potrošnji energije i visini režija, te uključuje i izlazak ovlaštene osobe na teren kako bi se ustanovilo stvarno stanje građevine. Kod postojećih građevina bez energetskog pregleda ovlašteni osoba za energetsko certificiranje ne može baratati stvarnim podacima koji su potrebni za izdavanje energetskog certifikata.

Energetski certifikat je instrument koji služi promociju primjene mjera energetske učinkovitosti i informaciju vlasniku, budućem kupcu ili korisniku prostora o tome koliko energije troši njegova zgrada i koliko bi trebala trošiti s obzirom na njenu namjenu i potencijalne mjere poboljšanje energetske bilance u zgradi. Uvođenje sustava energetskog certificiranja je preuzeta obaveza u odnosu na krovne direktive EU o energetskim svojstvima zgrada.

Analiza potrošnje vode i ukupni troškovi vezani uz vodu u zgradama, dio su energetskog pregleda i energetskog certifikata zgrade.

Tvrtka Aqua Specijal d.o.o. sadrži sva potrebna ovlaštenja od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za provođenje sljedećih aktivnosti:

- provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom

- energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom

- provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina – u dijelu koji se odnosi na arhitektonsko-građevinski dio