PROJEKTI SMANJENJA GUBITAKA U VODOOPSKRBNIM SUSTAVIMA

Nedostatak podataka u vodoopskrbnim sustavu kod potrošača, temelj je lošeg upravljanja infrastrukturom. Svako daljnje planiranje sustava i investicije u sustavu, bez  posjedovanja kvalitetne dokumentacije i spoznaje pravih problema, može prouzročiti neracionalno planiranje sredstava i poskupiti daljnje održavanje sustava, što predstavlja kontinuirano i nepotrebno financijsko opterećenje tvrtke

Dubinskom snimkom stanja vodovodnog sustava kod potrošača eliminira se mogućnost lošeg upravljanja sustavom donošenjem krivih odluka, te predlaže odabir najpovoljnijeg financijskog okvira kao i modela za sanaciju gubitaka u sustavu. Takvim pristupom u sustavima velikih potrošača vode poput proizvodnih pogona, objekata društvene namjene i ostalih, izbjegavaju se nepovoljni modeli ulaganja u sustav. Jedan od njih je ESCO model uštede u kojem za neopravdano višegodišnje razdoblje možete ostvariti značajne financijske gubitke.

Gubici u vodoopskrbnom sustavu nisu samo puknuća na distributivnom cjevovodu. Sanacija puknuća na distributivnom cjevovodu je samo jedna od niza akcija potrebno da se Vaš sustav dovede u stanje potpune optimiziranosti. Svaki zasebni vodoopskrbni sustav ima svoju specifičnost, zbog koje se problematika na različitim sustavima ne može poistovjetiti. Da bi u samostalno, i u potpunosti optimizirali vodoopskrbni sustav tvrtka Aqua Specijal d.o.o. iskustveno, i kao tehnička potpora vodi Vas kroz sve potrebne radove. Za klijenta preuzimamo vođenje kompletnog projekta optimizacije vodoopskrbnog sustava, vodeći računa o financijskim mogućnostima kod potrebnih investicija. Po potrebi, organiziramo savjetovanje investitora, projektanata, te vršimo edukacije djelatnika održavanja velikih potrošača i javnih vodoopskrbnih sustava o najnovijim trendovima u praćenju potrošnje vode i upravljanju vodom.


Investitori koji se u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava smatraju javnim naručiteljima obvezni su imenovati voditelja projekta u slučaju:

- ulaganja sredstava u izgradnju infrastrukturnih i drugih građevina ukupne investicijske vrijednosti preko 10.000.000,00 kuna bez PDV-a.

- ulaganja sredstava u izgradnju zgrada ukupne investicijske vrijednosti preko 50.000.000,00 kuna bez PDV-a.

Za investitora u fazi sanacije sustava organiziramo i dodatne usluge po potrebi:

- Iskop i odvoz materijala na deponij

- Montažni radovi

- Radovi završne obrade na terenu

- Uspostava nadzorno-upravljačkog sustava potrošnje vode

 

Sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), tvrtka Aqua Specijal d.o.o. ispunjava sve potrebne propise za obavljanje poslova i djelatnosti upravljanja projektom gradnje.

Za reference u području, slobodno nas kontaktirajte.