SMANJENJE GUBITAKA U VODOOPSKRBNIM SUSTAVIMA I KOD POTROŠAČA

Nedostatak podataka u vodovodnom sustavu kod potrošača, temelj je lošeg upravljanja infrastrukturom. Svako daljnje planiranje sustava i investicije u sustavu, bez  posjedovanja kvalitetne dokumentacije i spoznaje pravih problema, može prouzročiti neracionalno planiranje sredstava i poskupiti daljnje održavanje sustava, što predstavlja kontinuirano i nepotrebno financijsko opterećenje tvrtke.

Tvrtka Aqua Specijal d.o.o. pruža Vam usluge dubinskog terenskog snimanja sustava te izradu prateće dokumentacije nastavno o njegovom stanju, odnosno potrebnim investicijama (troškovno-optimalne analize). Mjerenjima na terenu i obradom raspoloživih dokumenata, izrađujemo CBA (cost-benefit analizu) ulaganja u infrastrukturu, i pritom tvrtke rješavamo nedoumica o isplativosti investicija u vodoopskrbnom sustavu. Kroz cost-benefit analizu, dobiva se informacija koliko treba sredstava uložiti i koje sve akcije treba provesti da bi uspješno gospodarili sustavom. Izradom dokumentacije racionaliziramo buduće korištenje sredstava.

Pri evaluaciji vodoopskrbnih sustava u kod lokalnih isporučitelja vode, koristimo se najnovijim svjetskim trendovima, poput IWA metodologije, odnosno koristimo parametre pri procjeni sustava poput ILI faktora. Našim angažmanom, tvrtkama postajemo snažan partner u poboljšanju infrastrukture. Kvalitetnom analizom sustava i prijedlogom rješenja, partnerima osiguravamo optimalnu investiciju i minimalan ulog za kvalitetno održavanje sustava.

Dubinskom snimkom stanja vodovodnog sustava kod potrošača eliminira se mogućnost lošeg upravljanja sustavom donošenjem krivih odluka, te predlaže odabir najpovoljnijeg financijskog okvira kao i modela za sanaciju gubitaka u sustavu. Takvim pristupom u sustavima velikih potrošača vode poput proizvodnih pogona, objekata društvene namjene i ostalih, izbjegavaju se nepovoljni modeli ulaganja u sustav. Jedan od njih je ESCO model uštede u kojem za neopravdano višegodišnje razdoblje možete ostvariti značajne financijske gubitke.

 

Za investitora u fazi sanacije sustava pružamo usluge:

- Iskop i odvoz materijala na deponij

- Ispitivanje gubitaka na vodoopskrbnom cjevovodu

- Montažni radovi

- Radovi završne obrade na terenu

 

Za reference u području, slobodno nas kontaktirajte.