PROJEKTI SMANJENJA GUBITAKA U VODOOPSKRBNIM SUSTAVIMA I KOD POTROŠAČA

Nedostatak podataka u vodovodnom sustavu kod potrošača, temelj je lošeg upravljanja infrastrukturom. Svako daljnje planiranje sustava i investicije u sustavu, bez  posjedovanja kvalitetne dokumentacije i spoznaje pravih problema, može prouzročiti neracionalno planiranje sredstava i poskupiti daljnje održavanje sustava, što predstavlja kontinuirano nepotrebno financijsko opterečenje tvrtke.

Tvrtka Aqua Specijal d.o.o. pruža Vam usluge dubinskog snimanja sustava te izradu prateće dokumentacije o njegovom stanju, odnosno potrebnim investicijama (troškovno-optimalne analize). Mjerenjima na terenu i obradom raspoloživih dokumenata, izrađujemo CBA (cost-benefit analizu) ulaganja u infrastrukturu, i pritom tvrtke rješavamo nedoumica o isplativosti investicija u vodoopskrbnom sustavu. Kroz cost-benefit analizu, dobiva se informacija koliko treba sredstava uložiti i koje sve akcije treba provesti da bi uspješno gospodarili sustavom. Izradom dokumentacije racionaliziramo buduće korištenje sredstava.

Pri evaluaciji vodoopskrbnih sustava u komunalnim jedinicama, koristimo se najnovijim svjetskim trendovima, poput IWA metodologije, odnosno koristimo parametre pri procjeni sustava poput ILI faktora. Našim angažmanom, tvrtkama postajemo snažan partner u poboljšanju infrastrukture. Kvalitetnom analizom sustava i prijedlogom rješenja, partnerima osiguravamo optimalnu investiciju i garantiramo minimalan ulog za kvalitetno održavanje sustava.

Izrada studije stanja vodovodnog sustava eliminira mogućnost lošeg upravljanja sustavom donošenjem krivih odluka, te predlaže odabir najpovoljnijeg financijskog okvira kao i modela za sanaciju gubitaka u sustavu. Takvim pristupom u sustavima velikih potrošača vode poput proizvodnih pogona, objekata društvene namjene i ostalih, izbjegavaju se nepovoljni modeli ulaganja u sustav. Jedan od njih je ESCO model uštede u kojem za neopravdano višegodišnje razdoblje možete ostvariti značajne financijske gubitke.

Gubici u vodoopskrbnom sustavu nisu samo puknuća na distributivnom cjevovodu. Sanacija puknuća na distributivnom cjevovodu je samo jedna od niza akcija potrebno da se Vaš sustav dovede u stanje potpune optimiziranosti. Svaki zasebni vodoopskrbni sustav potrošača ima svoju specifičnost, zbog koje se problematika na različitim sustavima ne može poistovjetiti. Da bi u samostalno, i u potpunosti optimizirali vodoopskrbni sustav tvrtka Aqua Specijal d.o.o. iskustveno, i kao tehnička potpora vodi Vas kroz sve potrebne radove. Za klijenta preuzimamo izradu kompletnog projekta optimizacije vodoopskrbnog sustava, vodeći računa o financijskim mogućnostima kod potrebnih investicija. Po potrebi, organiziramo savjetovanje investitora, projektanata, te vršimo edukacije djelatnika održavanja velikih potrošača i javnih vodoopskrbnih sustava o najnovijim trendovima u praćenju potrošnje vode i upravljanju vodom.

 

Za investitora možemo organizirati radove sa tvrtkama-partnerima za izvođenje svih potrebnih radova vezano uz potpunu sanaciju gubitaka:

- Iskop i odvoz materijala na deponij

- Ispitivanje gubitaka na vodoopskrbnom cjevovodu

- Montažni radovi

- Radovi završne obrade na terenu

 

Tvrtka Aqua Specijal d.o.o. sadrži sva potrebna ovlaštenja za izvođenje građevinskih radova sukladno “Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje” (NN 78/15)