Kontakti

Aqua Specijal d.o.o.
Ulica grada Vukovara 236
10000 Zagreb
t./f.: +385/1/55-88-114
m.: +385/91/466-4630
info@aquaspecijal.hr
www.aquaspecijal.hr

Aqua Specijal d.o.o. je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080758813 | OIB: 51305070892 | IBAN: HR3924840081105758034 otvoren u Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59, 10000 Zagreb | Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti | Direktor društva: Ivan Kovačić | Sjedište: Ulica grada Vukovara 236, 10000 Zagreb