Projektiranje sustava vodovoda i kanalizacije

Tvrtka Aqua Specijal d.o.o. nudi Vam uslugu projektiranja i najzahtjevnijih sustava u domeni vodoopskrbe i odvodnje. Djelatnici tvrtke su ovlašteni inženjeri građevinarstva za poslove projektiranja i stručnog nadzora. Izrađujemo sve faze projekata: tipske, glavne i izvedbene projekte, te izrađujemo projekte izvedenog stanja.

Naše iskustvo vezano je uz projekte:

- kućnih instalacija
- sportskih objekata (po međunarodnim standardima)
- vodoopskrbnih sustava sa svim pripadajućim objektima (vodospremnici, crpne stanice, crpilišta)
- sustava odvodnje sa svim pripadajućim objektima uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda
- mjernih mjesta s naglaskom na implementaciju tehnologije za kontrolu gubitaka

Tvrtka Aqua Specijal d.o.o. sadrži sva potrebna ovlaštenja za projektiranje, sukladno “Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje” (NN 78/15)