UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U VODOOPSKRBI I ODVODNJI

Nastavno na iskustvo, Tvrtka Aqua Specijal d.o.o. pruža uslugu upravljanja projektima. Voditelja projekta imenuje investitor radi optimizacije utrošaka sredstava i vremena te radi zakonite i kvalitetne izvedbe građevine.

Gubici u vodoopskrbnom sustavu nisu samo puknuća na distributivnom cjevovodu. Sanacija puknuća na distributivnom cjevovodu je samo jedna od niza akcija potrebno da se Vaš sustav dovede u stanje potpune optimiziranosti. Svaki zasebni vodoopskrbni sustav ima svoju specifičnost, zbog koje se problematika na različitim sustavima ne može poistovjetiti. Da bi u samostalno, i u potpunosti optimizirali vodoopskrbni sustav tvrtka Aqua Specijal d.o.o. iskustveno, i kao tehnička potpora vodi Vas kroz sve potrebne radove. Za klijenta preuzimamo vođenje kompletnog projekta optimizacije vodoopskrbnog sustava, vodeći računa o financijskim mogućnostima kod potrebnih investicija. Po potrebi, organiziramo savjetovanje investitora, projektanata, te vršimo edukacije djelatnika održavanja velikih potrošača i javnih vodoopskrbnih sustava o najnovijim trendovima u praćenju potrošnje vode i upravljanju vodom.

 

Investitori koji se u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava smatraju javnim naručiteljima obvezni su imenovati voditelja projekta u slučaju:

- ulaganja sredstava u izgradnju infrastrukturnih i drugih građevina ukupne investicijske vrijednosti preko 10.000.000,00 kuna bez PDV-a.

- ulaganja sredstava u izgradnju zgrada ukupne investicijske vrijednosti preko 50.000.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) , tvrtka Aqua Specijal d.o.o. ispunjava sve potrebne propise za obavljanje poslova i djelatnosti upravljanja projektom gradnje.