Ušteda na vodi kao dio energetski učinkovitog upravljanja Vašeg objekta

Stavka vezana uz potrošnju vode može predstavljati značajano financijsko opterećenje za korisnika. S modelom upravljanja koji odgovara korisniku, tvrtka Aqua Specijal d.o.o. garantira minimalna ulaganja u sustavu, potrebna da se sustav dovede u stanje bez gubitaka kod potrošača, odnosno minimalnih gubitaka u javnim vodoopskrbnim sustavima, sve uz transparentni prikaz troškova i izradom planova budućih aktivnosti.