Ušteda na vodi kao dio energetski učinkovitog upravljanja Vašeg objekta

Stavka vezana uz potrošnju vode može predstavljati značajano financijsko opterećenje za korisnika. S modelom upravljanja koji odgovara korisniku, tvrtka Aqua Specijal d.o.o. garantira minimalna ulaganja u sustavu, potrebna da se sustav dovede u stanje bez gubitaka, sve uz transparentni prikaz troškova i izradom planova budućih aktivnosti koje kontrolira korisnik. Takvim pristupom, osim gubitaka vode korisniku se saniraju i daljnji financijski gubici vezano uz račune za potrošnju vode i održavanje sustava. Svaki drugi model ili oblik netransparentnog prikaza troškova održavanja sustava, za korisnika može biti loš i financijski izuzetno nepovoljan!