o nama

Aqua Specijal d.o.o. je konzalting tvrtka u području građevinarstva, sa specijalizacijom u dijelu hidrotehnike. Usluge tvrtke vežemo uz djelatnosti pripreme i provedbe projekata, izrade projektne dokumentacije, izrade specijaliziranih pregleda postojećih stanja infrastrukture. Osim opisanog, za klijenta nudimo i uslugu monitoringa potrošnje vode i gubitaka na lokaciji.

U 10 godina postojanja tvrtke, ističemo sljedeće rezultate:

–    Preko 800.000,00 EUR godišnje uštede klijentima samo na računima za vodu, uz povratni period investicija u vodoopskrbni sustav do 12 mjeseci u području hidrotehnike.

–    Rad s komunalnim tvrtkama u području infrastrukturnih projekata

–    Priprema potrebne dokumentacije za izvođenje radova za Investitora

–    Vođenje projekata za Investitora od Idejne faze do završetka projekta

–   Izrada dokumentacije specijaliziranih pregleda sustava potrošnje vode kao jedinstvenog proizvoda u Hrvatskoj, za velike potrošače vode. Auditom sustava potrošnje vode klijent dobiva kompletnu sliku problema, te informaciju o potrebnim investicijama u vodovodni sustav.

–    Izrada više tehničkih rješenja, te idejnih, glavnih i izvedbenih projekata u vodoopskrbnim sustavima

Posjedujemo sva potrebna ovlaštenja za projektiranje, stručni nadzor radova, vođenje projekata, te specijalizirane preglede sustava. Svakom problemu pristupa se individualno i planski, a u specifičnim zadacima do rješenja se dolazi uz pomoć široke mreže vanjskih suradnika, stručnjaka u svim područjima, posebno hidro inženjerstva i energetike. S iskustvom u području hidrotehnike klijentima tvrtke Aqua Specijal d.o.o. garantiramo isplativost našeg angažmana!

usluge

PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA

U odnosu na iskustvo i probleme klijenta, za klijenta vršimo konzalting usluge kod pripreme i provedbe infrastrukturnih projekata.  U dijelu provedbe infrastrukturnih projekata vršimo uslugu vođenja projekata.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Za klijenta izrađujemo sve faze projekata, od idejnih i tehničkih rješenja, idejnih projekata, glavnih i izvedbenih projekata, te projekte izvedenog stanja.

SPECIJALIZIRANI PREGLEDI SUSTAVA POTROŠNJE VODE KOD POTROŠAČA

U nepoznavanju sustava i problematike, za klijenta provodimo potpuno snimanje (screening) sustava potrošnje vode, te izrađujemo planove svih potrebnih koraka i akcija da se sustav dovede pod kontrolu, a gubici vode u vodovodnom sustavu smanje na minimum ili u potpunosti izbace. U dokumentaciji se prikazuje sve mjere potrebnih radova uz povratni period investicije. Pregled sustava potrošnje vode za potrošače vrši se po Metodologiji energetskog pregleda.

PREGLED I DETEKCIJA PROBLEMATIKE KOD JAVNIH ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA

Za klijenta vršimo uslugu pregleda i detekcije mjesta gubitaka vode u vodoopskrbnim sustavima, kao i detekciju svih ostalih vrsta problema na infrastrukturi. 

MONITORING POTROŠNJE VODE I GUBITAKA

Za klijenta vršimo besplatnu uslugu svakodnevnog monitoringa potrošnje vode i brzih akcija usljed nastanka puknuća vodovodnog cjevovoda.

odlične suradnje i rezultati…

KONTAKT FORMA

5 + 6 =

Aqua Specijal d.o.o. je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080758813 | OIB: 51305070892 | IBAN: HR3924840081105758034 otvoren u Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59, 10000 Zagreb | Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti | Direktor društva: Ivan Kovačić | Sjedište: Ulica grada Vukovara 236, 10000 Zagreb

kontakt

Adresa

Aqua Specijal d.o.o.
Ulica grada Vukovara 236
10000 Zagreb

Telefon

+385/1/55-88-114
+385/91/466-4630

Mail

info@aquaspecijal.hr

about us

Aqua Specijal Ltd. is a consulting company. Company services are provided in the field of Project preparation and Project leadership, Project design and supervision, and screening of existing infrastructure. Also, we offer a service of water loss and consumption monitoring for the client.

In the 10 years of the company’s existence, we highlighted the following results:

–     Over 800.000,00 EUR in annual savings to clients only on water bills, with a ROI in the water supply system up to 12 months.

–     Work with public water service providers and water losses elimination in water supply systems

–     Project management for the Investor from the conceptual stage to the completition

–   Development of over 10 screenings of water consumption systems as a unique product in Croatia, for large water consumers. By screening the water consumption system, the client realized the main problem and provide necessary investments in the water supply system.

–     Development of several technical solutions, and conceptual, main and implementation design projects in water supply systems. 

We have all necessary licenses for Project design and Supervision, Project management, and Specialized screenings. Our approach to each problem is methodical, and when it comes to specific tasks we reach solution in cooperation with a wide network of associates, specialists in all areas of hydro and energy engineering. With experience in the field of hydro technical engineering, we guarantee to all customers of Aqua Specijal Ltd. the effectiveness of our engagement!