o nama

Aqua Specijal d.o.o. je konzalting tvrtka u području hidrotehnike. Usluge tvrtke vežemo uz djelatnosti pripreme i provedbe projekata, izrade projektne dokumentacije, izrade specijaliziranih pregleda postojećih stanja infrastrukture. Osim opisanog, za klijenta nudimo i uslugu monitoringa potrošnje vode i gubitaka na lokaciji.

U 10 godina postojanja tvrtke, ističemo sljedeće rezultate:

–    Preko 4.000.000,00 kuna godišnje uštede klijentima samo na računima za vodu, uz povratni period investicija u vodoopskrbni sustav do 12 mjeseci.

–    Rad s javnim isporučiteljima vodnih usluga i smanjenje gubitaka vode u vodovodnim sustavima

–    Priprema potrebne dokumentacije za izvođenje radova za Investitora

–    Vođenje radova za Investitora

–   Izrada preko 10ak pregleda sustava potrošnje vode kao jedinstvenog proizvoda u Hrvatskoj, za velike potrošače vode. Auditom sustava potrošnje vode klijent dobiva kompletnu sliku problema, te informaciju o potrebnim investicijama u vodovodni sustav.

–    Izrada više tehničkih rješenja, te idejnih, glavnih i izvedbenih projekata u vodoopskrbnim sustavima

Posjedujemo sva potrebna ovlaštenja za projektiranje, stručni nadzor radova, vođenje projekata, te specijalizirane preglede sustava. Svakom problemu pristupa se individualno i planski, a u specifičnim zadacima do rješenja se dolazi uz pomoć široke mreže vanjskih suradnika, stručnjaka u svim područjima hidro inženjerstva i energetike. S iskustvom u području hidrotehnike klijentima tvrtke Aqua Specijal d.o.o. garantiramo isplativost našeg angažmana!

usluge

PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA

U odnosu na iskustvo i probleme klijenta, za klijenta vršimo konzalting usluge kod pripreme i provedbe infrastrukturnih projekata. Naglasak stavljamo na model projekata “Projektiraj i gradi”.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Za klijenta izrađujemo sve faze projekata, od idejnih i tehničkih rješenja, idejnih projekata, glavnih i izvedbenih projekata, te projekte izvedenog stanja instalacija. Posebnu pažnju pridodajemo izradi projekata izvedenog stanja instalacija, posebno u sustavima gdje nije poznat položaj instalacija, koje radimo paralelno sa snimanjem položaja i stanja instalacija.

SPECIJALIZIRANI PREGLEDI SUSTAVA POTROŠNJE VODE

U nepoznavanju sustava i problematike, za klijenta provodimo potpuno snimanje (screening) sustava potrošnje vode, te izrađujemo planove svih potrebnih koraka i akcija da se sustav dovede pod kontrolu, a gubici vode u vodovodnom sustavu smanje na minimum ili u potpunosti izbace. U dokumentaciji se prikazuje troškovnik potrebnih radova uz povratni period investicije. Sistem pregleda za potrošače, sukladan je Metodologiji energetskih pregleda, te služi kao osnovna podloga u modelu nabave “Projektiraj i gradi”.

MONITORING POTROŠNJE VODE I GUBITAKA
Za klijenta vršimo besplatnu uslugu svakodnevnog monitoringa potrošnje vode i brzih akcija usljed nastanka puknuća vodovodnog cjevovoda.
DETEKCIJA MJESTA GUBITAKA VODE

Za klijenta vršimo uslugu detekcije mjesta gubitaka vode u vodoopskrbnim sustavima.

NEKE OD REFERENCI…

KONTAKT FORMA

11 + 1 =

Aqua Specijal d.o.o. je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080758813 | OIB: 51305070892 | IBAN: HR3924840081105758034 otvoren u Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59, 10000 Zagreb | Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti | Direktor društva: Ivan Kovačić | Sjedište: Ulica grada Vukovara 236, 10000 Zagreb

kontakt

Adresa

Aqua Specijal d.o.o.
Ulica grada Vukovara 236
10000 Zagreb

Telefon

+385/1/55-88-114
+385/91/466-4630

Mail

info@aquaspecijal.hr

about us

Aqua Specijal Ltd. is a consulting company in the field of hydro-technic engineering. Company services are provided in the field of Project preparation and Project leadership, Project design and supervision, and screening of existing infrastructure. Also, we offer a service of water loss and consumption monitoring for the client.

In the 10 years of the company’s existence, we highlighted the following results:

–     Over 500.000,00 EUR in annual savings to clients only on water bills, with a ROI in the water supply system up to 12 months.

–     Work with public water service providers and water losses elimination in water supply systems

–     For Investor all necessary work preparation, and Management of works

–   Development of over 10 screenings of water consumption systems as a unique product in Croatia, for large water consumers. By screening the water consumption system, the client realized the main problem and provide necessary investments in the water supply system.

–     Development of several technical solutions, and conceptual, main and implementation design projects in water supply systems. 

We have all necessary licenses for Project design and Supervision, Project management, and Specialized screenings. Our approach to each problem is methodical, and when it comes to specific tasks we reach solution in cooperation with a wide network of associates, specialists in all areas of hydro and energy engineering. With experience in the field of hydro technical engineering, we guarantee to all customers of Aqua Specijal Ltd. the effectiveness of our engagement!