o nama

Aqua Specijal d.o.o. je tvrtka specijalizirana za upravljanje vodom. Djelatnost tvrtke vežemo uz područje hidrotehnike u dijelu vođenja projekata za klijenta, izrade audita, projektiranja, konzaltinga i izvođenja usluga. Koncept tvrtke baziramo na planiranju sustava u svrhu kasnijeg lakšeg održavanja, kontroli gubitaka vode, odnosno optimizaciji potrošnje vode uz minimalne potrebne zahvate u sustavu. Pojednostavljeno rečeno, radimo zajedno s tehničkim službama naših klijenata, pritom prenoseći im prijeko potrebno znanje i iskustvo u cilju da u što kraćem vremenskom periodu savladaju problematiku, te samostalno i uspješno vladaju sustavom.

U 10 godina postojanja tvrtke, ističemo sljedeće rezultate:

–    Preko 4.000.000,00 kuna godišnje uštede klijentima samo na računima za vodu, uz povratni period investicija u vodoopskrbni sustav do 12 mjeseci.

–    Rad s javnim isporučiteljima vodnih usluga i smanjenje gubitaka vode u vodovodnim sustavima

–   Izrada preko 10ak screeninga sustava potrošnje vode kao jedinstvenog proizvoda u Hrvatskoj, za velike potrošače vode. Screeningom sustava potrošnje vode klijent dobiva sliku problema, te potrebnih investicija u vodovodni sustav.

–    Izrada više tehničkih rješenja, te idejnih, glavnih i izvedbenih projekata u vodoopskrbnim sustavima

Svakom problemu pristupa se individualno i planski, a u specifičnim zadacima do rješenja se dolazi uz pomoć široke mreže vanjskih suradnika, stručnjaka u svim područjima hidro inženjerstva i energetike. S iskustvom u području hidrotehnike klijentima tvrtke Aqua Specijal d.o.o. garantiramo isplativost našeg angažmana!

usluge

PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA
U odnosu na iskustvo i probleme klijenta, za klijenta vršimo konzalting usluge kod pripreme i provedbe infrastrukturnih projekata.
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Za klijenta izrađujemo sve faze projekata, od idejnih i tehničkih rješenja, idejnih projekata, glavnih i izvedbenih projekata, te projekte izvedenog stanja instalacija. Posebnu pažnju pridodajemo izradi projekata izvedenog stanja instalacija, posebno u sustavima gdje nije poznat položaj instalacija, koje radimo paralelno sa snimanjem položaja i stanja instalacija.

ENERGETSKI PREGLED SUSTAVA POTROŠNJE VODE
U nepoznavanju sustava i problematike, za klijenta provodimo potpuno snimanje (screening) sustava potrošnje vode, te izrađujemo planove svih potrebnih koraka akcija da se sustav dovede pod kontrolu, a gubici vode u vodovodnom sustavu smanje na minimum ili u potpunosti izbace. U dokumentaciji se prikazuje troškovnik potrebnih radova uz povratni period investicije.
MONITORING POTROŠNJE VODE I GUBITAKA
Za klijenta vršimo besplatnu uslugu svakodnevnog monitoringa potrošnje vode i brzih akcija usljed nastanka puknuća vodovodnog cjevovoda.
DETEKCIJA MJESTA GUBITAKA VODE

Za klijenta vršimo uslugu detekcije mjesta gubitaka vode u vodoopskrbnim sustavima.

REFERENCE

KONTAKT FORMA

14 + 15 =

Aqua Specijal d.o.o. je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080758813 | OIB: 51305070892 | IBAN: HR3924840081105758034 otvoren u Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59, 10000 Zagreb | Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti | Direktor društva: Ivan Kovačić | Sjedište: Ulica grada Vukovara 236, 10000 Zagreb

kontakt

Adresa

Aqua Specijal d.o.o.
Ulica grada Vukovara 236
10000 Zagreb

Telefon

+385/1/55-88-114
+385/91/466-4630

Mail

info@aquaspecijal.hr

about us

Aqua Specijal Ltd. is a company specialized in water management. Our activity is based in the field of project management, planning and maintenance of water supply systems, especially in project design, water loss control, and optimization of water use with necessary minimum of system maintenance.

In the 10 years of the company’s existence, we highlighted the following results:

–     Over 500.000,00 EUR in annual savings to clients only on water bills, with a ROI in the water supply system up to 12 months.

–     Work with public water service providers and water losses elimination in water supply systems

–    Development of over 10 screenings of water consumption systems as a unique product in Croatia, for large water consumers. By screening the water consumption system, the client realized the main problem and provide necessary investments in the water supply system.

–     Development of several technical solutions, and conceptual, main and implementation design projects in water supply systems. 

Our approach to each problem is methodical, and when it comes to specific tasks we reach solution in cooperation with a wide network of associates, specialists in all areas of hydro and energy engineering. With experience in the field of hydro technical engineering, we guarantee to all customers of Aqua Specijal Ltd. the effectiveness of our engagement!