o nama

Aqua Specijal d.o.o. je consulting tvrtka i tvrtka za vođenje projekata u području građevinarstva, sa specijalizacijom u dijelu hidrotehnike. Usluge tvrtke vežemo uz djelatnosti Upravljanja projekata u građevinarstvu, izrade Vodnog audita – specijaliziranih pregleda postojećih stanja infrastrukture, pripreme i provedbe projekata, te izrade projektne dokumentacije. Osim opisanog, za klijenta nudimo i uslugu detekcije, te monitoringa potrošnje vode i gubitaka na lokaciji.

U 12 godina postojanja tvrtke, ističemo sljedeće rezultate:

–    Preko 1.000.000,00 EUR godišnje uštede klijentima samo na računima za vodu, uz povratni period investicija u vodoopskrbni sustav do 12 mjeseci u području hidrotehnike.

–    Rad s komunalnim tvrtkama u području infrastrukturnih projekata

–    Priprema potrebne dokumentacije za izvođenje radova za Investitora

–    Praćenje projekata za Investitora od Idejne faze do završetka projekta

–   Izrada dokumentacije specijaliziranih pregleda sustava potrošnje vode kao jedinstvenog proizvoda u Hrvatskoj, za velike potrošače vode. Auditom sustava potrošnje vode klijent dobiva kompletnu sliku problema, te informaciju o potrebnim investicijama u vodovodni sustav.

–    Izrada više tehničkih rješenja, te idejnih, glavnih i izvedbenih projekata

Posjedujemo sva potrebna ovlaštenja za projektiranje, stručni nadzor radova, vođenje projekata, te specijalizirane preglede sustava. Svakom problemu pristupa se individualno i planski, a u specifičnim zadacima do rješenja se dolazi uz pomoć široke mreže vanjskih suradnika, stručnjaka u svim područjima, posebno hidro inženjerstva i energetike. S iskustvom u području hidrotehnike klijentima tvrtke Aqua Specijal d.o.o. garantiramo isplativost našeg angažmana!

Posjetite Linkedin stranicu Aqua Specijal d.o.o. (https://hr.linkedin.com/company/aqua-specijal-ltd-?trk=public_profile_topcard-current-company)

usluge

USLUGA VOĐENJA PROJEKATA

Consulting usluge za sve vrste investicijskih projekata u graditeljstvu, sa specijalizacijom u hidrotehnici. Praćenjem faza projekta za Investitore ili Izvođače radova, te iskustvom u organizaciji radova i vremena, optimiziramo investicije i postižemo najbolji mogući rezultat.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Izrađujemo sve faze projekata u graditeljstvu, sa specijalizacijom u hidrotehnici, od idejnih i tehničkih rješenja, idejnih projekata, glavnih i izvedbenih projekata, te projekte izvedenog stanja.

IZRADA AUDITA SUSTAVA POTROŠNJE VODE

U nepoznavanju sustava i problematike, za klijenta provodimo potpuno snimanje – izradu Audita sustava potrošnje vode (Water audit), te izrađujemo planove svih potrebnih koraka i akcija da se sustav dovede pod kontrolu, a gubici vode u vodovodnom sustavu smanje na minimum ili u potpunosti izbace. U dokumentaciji se prikazuje sve mjere potrebnih radova uz povratni period investicije. Pregled sustava potrošnje vode za potrošače vrši se po Metodologiji energetskog pregleda.

PREGLED INFRASTRUKTURE SUSTAVA POTROŠNJE VODE

Pregled infrastrukture sustava potrošnje vode idealan je za manje ustanove i objekte, te javne vodovode gdje izrada Audita nije potrebna. Pregledom infrastrukture detektiraju se glavni problemi u sustavu, te se određuju smjernice za jednostavnije i učinkovitije održavanje sustava.

MONITORING I DETEKCIJA DEFEKATA U SUSTAVU POTROŠNJE VODE

Vršimo uslugu detekcije mjesta gubitaka i monitoring potrošnje vode kod potrošača i u javnim vodovodima, kao i detekciju svih ostalih vrsta problema na infrastrukturi.

KONTAKT FORMA

5 + 4 =

Aqua Specijal d.o.o. je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080758813 | OIB: 51305070892 | IBAN: HR3924840081105758034 otvoren u Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59, 10000 Zagreb | Temeljni kapital 2.654,46 € uplaćen u cijelosti | Direktor društva: Ivan Kovačić | Sjedište: Ulica grada Vukovara 236, 10000 Zagreb

kontakt

Adresa

Aqua Specijal d.o.o.
Ulica grada Vukovara 236
10000 Zagreb

Telefon

+385/1/55-88-114
+385/91/466-4630

Mail

info@aquaspecijal.hr

about us

Aqua Specijal Ltd. is a consulting and project management company in civil engineering, with specialty in hydrotechnic engineering. Company services are provided in the field of Project management in Civil engineering, Screenings of existing infrastructure – Water Audit, Project preparation and Project leadership, and Project design and supervision. Also, we offer a service of water loss and consumption monitoring for the client.

In the 10 years of the company’s existence, we highlighted the following results:

–     Over 1.000.000,00 EUR in annual savings to clients only on water bills, with a ROI in the water supply system up to 12 months.

–     Work with public water service providers and water losses elimination in water supply systems

–     Project monitoring for the Investor from the conceptual stage to the completition

–   Development of water consumption screenings of systems as a unique product in Croatia, for large water consumers. By screening the water consumption system, the client realized the main problem and provide necessary investments in the water supply system.

–     Development of several technical solutions, and conceptual, main and implementation design projects in water supply systems. 

We have all necessary licenses for Project design and Supervision, Project management, and Specialized screenings. Our approach to each problem is methodical, and when it comes to specific tasks we reach solution in cooperation with a wide network of associates, specialists in all areas of hydro and energy engineering. With experience in the field of hydro technical engineering, we guarantee to all customers of Aqua Specijal Ltd. the effectiveness of our engagement!

Visit Linkedin page Aqua Specijal Ltd. (https://hr.linkedin.com/company/aqua-specijal-ltd-?trk=public_profile_topcard-current-company)