PROJEKTIRANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Tvrtka Aqua Specijal d.o.o. nudi Vam uslugu projektiranja i najzahtjevnijih sustava u domeni vodoopskrbe i odvodnje. Djelatnici tvrtke su ovlašteni inženjeri građevinarstva za poslove projektiranja i stručnog nadzora. Izrađujemo sve faze projekata:

- tehnička rješenja
- idejne projekte
- glavne projekte
- izvedbene projekte
- projekti izvedenog stanja instalacija

Nastavno na iskustvo vezano uz gubitke, posebnu pažnju pridodajemo izradi projekata izvedenog stanja instalacija, posebno u sustavima gdje nije poznat položaj instalacija, koje radimo paralelno sa snimanjem položaja i stanja instalacija.

 

Naše iskustvo vezano je uz projekte:

- kućnih instalacija
- sportskih objekata (po međunarodnim standardima)
- vodoopskrbnih sustava sa svim pripadajućim objektima (vodospremnici, crpne stanice, crpilišta)
- sustava odvodnje sa svim pripadajućim objektima uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda
- mjernih mjesta s naglaskom na implementaciju tehnologije za kontrolu gubitaka

 

Sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) , tvrtka Aqua Specijal d.o.o. ispunjava sve potrebne propise za projektiranje .