STRUČNI NADZOR RADOVA

Tvrtka Aqua Specijal d.o.o. nastavno na iskustvo u projektiranju i kod izvođenja radova nudi uslugu stručnog nadzora gradnje.

 

Sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) , tvrtka Aqua Specijal d.o.o. ispunjava sve potrebne propise za stručni nadzor radova.