Tvrtka Elektro-Kontakt d.d. – tvrtka bez gubitaka u vodovodnom sustavu

Nastavno na izrađenu “Studiju stanja i analize potrošnje vode” u pogonu tvrtke Elektro-Kontakt d.d., tvrtka Aqua Specijal d.o.o. dobivši povjerenje odradila je sve potrebne radnje u cilju smanjenja gubitaka na vodi. Elaboriranim troškovima kroz studiju, sve radnje u sustavu vođene su transparentno uz jasan prikaz potrebnih akcija i troškova vezano uz potrebne akcije, čime je klijentu omogućen nadzor i paralelno sudjelovanje u svim radnjama. Ovakav pristup klijentu u kojem se nadziru radovi, gdje klijent na temelju informacija i prijedloga sam odlučuje o investicijama u sustavu, jedinstven je na tržištu. Na ovaj način je klijentu uz minimalne financijske uloge, eliminacijom svih gubitaka omogućena ušteda koja se broji u sedmoznamenkastim iznosima u kunama na godišnjoj razini, samo na računima za vodu! Ugradnjom kvalitetnog sustava daljinskog nadzora potrošnje vode, dodatnom racionalizacijom potrošača i stalnom optimizacijom sustava, u narednom razdoblju očekuju se još bolji rezultati i dodatna ušteda na vodi.

Ovim putem tvrtka Aqua Specijal d.o.o. zahvaljuje na uspješnoj suradnji!